Den, kdy se budu mít ráda, očima fotografa Martina Polomského