PF 2018: Sami toho dokážeme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoliv!