Den, kdy se budu mít ráda v Praze. Radost, dárky, emoce. Daly jsme to! Děkujemeeeee!!!